Projekty finansowane ze środków UE Spółki Better Software Group S.A.

2. Projekt „Zwiększanie ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Better Software Group”.

BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA zrealizowała projektu pt.:
„Zwiększanie ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Better Software Group”. Okres realizacji projektu jest od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 99 384,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 80 800,00 zł
Kwota dofinansowania: 68 680,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Better Software Group na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach zagranicznych w charakterze uczestnika (3 wydarzenia) oraz w charakterze wystawcy (1 targi).

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

Got a project ?

Send us your brief or just a short description of what you need.

We’ll follow-up and find the best solution together.

Please fill the form

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.