Projekty finansowane ze środków UE Spółki Better Software Group S.A.

1. Projekt „Stworzenie strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa Better Software Group”.

BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA zrealizowała projekt PT.:
„Stworzenie strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa Better Software Group”. Okres realizacji projektu - 1 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 49 999,99 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 650,40 zł
Kwota dofinansowania: 34 552,84 zł

Głównym celem projektu było stworzenie dla przedsiębiorstwa kompleksowej strategii biznesowej mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej, której głównym elementem była część dotycząca internacjonalizacji przedsiębiorstwa BSG.

Projekt realizowany był w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

Got a project ?

Send us your brief or just a short description of what you need.

We’ll follow-up and find the best solution together.

Please fill the form

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.