Projekt Zwiększanie ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Better Software Group.

uniaBETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA jest w trakcie realizacji projektu pt.:

Zwiększanie ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Better Software Group. Okres realizacji projektu jest od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 99 384,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 80 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 68 680,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Better Software Group na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach zagranicznych w charakterze uczestnika (3 wydarzenia) oraz w charakterze wystawcy (1 targi).

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

uniaBETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA jest w trakcie realizacji projektu pt.:

Stworzenie strategii internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa Better Software Group. Okres realizacji projektu jest od 1 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Całkowita wartość projektu: 49 999,99 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 40 650,40 zł

Kwota dofinansowania: 34 552,84 zł

Głównym celem projektu jest stworzenie dla przedsiębiorstwa kompleksowej strategii biznesowej mającej
na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania
długoterminowej przewagi konkurencyjnej, której głównym elementem będzie część dotycząca internacjonalizacji
przedsiębiorstwa BSG.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.